Szkoła Podstawowa nr 189 im. Wandy Zieleńczyk

{module Szkoła Promująca Zdrowie|rounded}

1
Nazwa szkoły
Szkoła Podstawowa nr 189
2
Adres szkoły
 
92-213 Łódź
Ul. Kossaka 19
3
Województwo
Łódzkie
4
Organ prowadzący
Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi
90-113 ul. Sienkiewicza 5
5
Telefon/fax/mail/strona internetowa
Tel: 42 643 45 49, fax : 42 643 45 49
e-mail: sp189@ op.pl
www.sp189.szkoly.lodz.pl
6
Imię i nazwisko dyrektora szkoły
Mirosław Drabent
7
Imię i nazwisko koordynatora ds. promocji zdrowia
Jolanta Stradza
Tel: 605 585 511
e-mail: jolanta2@ tlen.pl
8
Lokalizacja szkoły (wieś, miasto – liczba mieszkańców)
Miasto: 744,541 tys. mieszkańców
9
Liczba uczniów
 
352
10
Osiągnięcia szkoły w zakresie promocji zdrowia (mocne strony szkoły):
  1. Opracowanie oferty szkoleniowej dla rodziców dotyczącej skutecznej komunikacji z dzieckiem.
  2. Opracowanie oferty szkoleniowej dla nauczycieli dotyczącej emisji głosu.
  3. Realizacja projektu pn. „W zdrowym ciele zdrowy duch”.

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa