Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Krapkowicach

{module Szkoła Promująca Zdrowie|rounded}

 

1
Nazwa szkoły
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Krapkowicach
2
Adres szkoły
 
Ul. Szkolna 3
47-300 Krapkowice
3
Województwo
Opolskie
4
Organ prowadzący
Gmina Krapkowice
5
Telefon/fax/mail/strona internetowa
Tel.: 77  4460395
6
Imię i nazwisko dyrektora szkoły
Bożena Koziołek
7
Imię i nazwisko koordynatora ds. promocji zdrowia
Klaudia Tomala
8
Lokalizacja szkoły (wieś, miasto – liczba mieszkańców)
Miasto – 20 tys. mieszkańców
9
Liczba uczniów
 
374
10
Osiągnięcia szkoły w zakresie promocji zdrowia (mocne strony szkoły):
1.Tworzenie pozytywnego klimatu społecznego, który sprzyja zdrowiu
    psychicznemu nauczycieli, dzieci i ich rodziców.   
2. Praca metodą projektu.

 

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa