Gimnazjum Nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów

{module Szkoła Promująca Zdrowie|rounded}

1
Nazwa szkoły
Gimnazjum Nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów
2
Adres szkoły
Kraków 30-809 ul. Żabia 20
3
Województwo
Małopolskie
4
Rok otrzymania Krajowego (Polskiego) Certyfikatu
2008
5
Organ prowadzący
Urząd Miasta Krakowa
6
Telefon/fax/mail/strona internetowa
Tel.: 12 6588422
www.zsoi4.pl
 
7
Imię i nazwisko dyrektora szkoły
Maria Jolanta Kurcz
8
Imię i nazwisko koordynatora ds. promocji zdrowia
 
9
Lokalizacja szkoły (wieś, miasto – liczba mieszkańców)
Miasto
10
Liczba uczniów
489
11
Osiągnięcia szkoły w zakresie promocji zdrowia (mocne strony szkoły):
 
1.      Realizacja programów wychowawczo-profilaktycznych.
2.      Prowadzenie zajęć warsztatowych dla rodziców.

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa