Gimnazjum nr 3 im. Zofii Kossak

{module Szkoła Promująca Zdrowie|rounded}

1
Nazwa szkoły
Gimnazjum nr 3 im. Zofii Kossak
2
Adres szkoły
 
Pierściec, ul. Jerzego Tomanka 8
43-430 Skoczów
3
Województwo
Śląskie
4.
Rok otrzymania Krajowego (Polskiego) Certyfikatu
2008
5.
Organ prowadzący
Urząd Miejski w Skoczowie
6
Telefon/fax/mail/strona internetowa
033 853 53 03
7.
Imię i nazwisko dyrektora szkoły
Irena Krypczyk
8.
Imię i nazwisko koordynatora ds. promocji zdrowia
Marzena Polok- Latusek
Renata Swoboda
9.
Lokalizacja szkoły (wieś, miasto – liczba mieszkańców)
Wieś, ok. 1900 mieszkańców
10.
Liczba uczniów
131
11.
Osiągnięcia szkoły w zakresie promocji zdrowia (mocne strony szkoły):
  1. Realizacja autorskiego programu edukacji zdrowotnej.
  2. Integrowanie środowiska lokalnego wokół szkoły.
  3. Rozwijanie edukacji zdrowotnej.

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa