Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka

 

1.
Nazwa szkoły
Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka
2.
Adres szkoły
 
Ul. Świętojańska 11, Rumia 84-230                     
3.
Województwo
Pomorskie 
4.
Rok otrzymania Krajowego (Polskiego) Certyfikatu
2009
5.
Organ prowadzący
Urząd Miasta Rumia
6
Telefon/fax/mail/strona internetowa
Tel (0-58) 671-06-45
fax (0-58) 671-06-45
e-mail: gim2rum@interia.pl
 
7.
Imię i nazwisko dyrektora szkoły
Teresa Cebula
8.
Imię i nazwisko koordynatora ds. promocji zdrowia
Katarzyna Dziugan
9.
Lokalizacja szkoły (wieś, miasto – liczba mieszkańców)
Miasto – 40 tys. mieszkańców
10.
Liczba uczniów
 
453
11.
Osiągnięcia szkoły w zakresie promocji zdrowia (mocne strony szkoły):
  1. Współpraca nauczycieli w realizacji edukacji zdrowotnej.
  2. Aktywne uczestnictwo uczniów w procesie realizacji edukacji zdrowotnej.
  3. Tworzenie sprzyjających warunków do organizacji zajęć ruchowych.

 

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa