Gimnazjum im. Unii Europejskiej w Sośnicowicach

 

1
Nazwa szkoły
Gimnazjum im. Unii Europejskiej w Sośnicowicach
2
Adres szkoły
 
Ul. Gimnazjalna 6
44-153 Sośnicowice
3
Województwo
Śląskie
4
Organ prowadzący
Gmina Sośnicowice
5
Telefon/fax/mail/strona internetowa
Tel.: (32) 238 45 97
Faks:(32) 238 45 97
E-mail:gimsosnicowice@poczta.onet.pl
www.gimsosnicowice.pl
6
Imię i nazwisko dyrektora szkoły
Krystyna Szpila
7
Imię i nazwisko koordynatora ds. promocji zdrowia
Ingwelda Gold, Małgorzata Wyrozumska
8
Lokalizacja szkoły (wieś, miasto – liczba mieszkańców)
Miasto – 8 350 osób (2 000uczniów mieszka w mieście, a 6 350 uczniów mieszka w 8 sołectwach)
9
Liczba uczniów
250 uczniów
10
Osiągnięcia szkoły w zakresie promocji zdrowia (mocne strony szkoły):
  1. Kształtowanie umiejętności życiowe w praktyce szkolnej.
  2. Tworzenie programu profilaktyki: „Kształtowanie umiejętności życiowych uczniów w praktyce szkolnej”.

 

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa