Gimnazjum im. Króla Władysława Jagiełły

 

1.
Nazwa szkoły
Gimnazjum im. Króla Władysława Jagiełły
2.
Adres szkoły
Ul. Szkolna 3, 32-005 Niepołomice
3.
Województwo
Małopolskie
4.
Organ prowadzący
Gmina Niepołomice, ul. Plac Zwycięstwa 13,
32-005 Niepołomice, tel. 12 3789564
5.
Telefon/fax/mail/strona internetowa
Tel.12 2811154, 012 2811485,
strona internetowa: www.gimniepolomice.pl
6.
Imię i nazwisko dyrektora szkoły
Zbigniew Gawliński
7.
Imię i nazwisko koordynatora ds. promocji zdrowia
Beata Działek
8.
Lokalizacja szkoły (wieś, miasto – liczba mieszkańców)
Miasto, liczba mieszkańców: 9 230
9.
Liczba uczniów
483
10.
Osiągnięcia szkoły w zakresie promocji zdrowia (mocne strony szkoły):
  1. Znajomość i rozumienie koncepcji szkoły promującej zdrowie przez społeczność szkolną.
  2. Aktywne włączanie uczniów i rodziców w działania na rzecz zdrowia – „sympozja” samorządu uczniowskiego.
  3. Dbałość o klimat społeczny szkoły – stałe podnoszenie kompetencji wychowawczych nauczycieli i rodziców. 

 

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa