Szkoła Promująca Zdrowie − Aktualności

 

Nowa procedura nadawania Krajowego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie
(piątek, 10 stycznia 2014)
 
Zapraszamy Państwa do zapoznania się ze znowelizowaną Procedurą nadawania krajowego certyfikatu. Dokument ten obowiązuje wszystkie szkoły, ubiegające się o nadanie tego wyróżnienia od 1 marca 2014 roku. Placówki, które planują złożyć dokumentację w II semestrze roku szkolnego oraz rejonowi i wojewódzcy koordynatorzy zobowiązani są do postępowania zgodnie z nową Procedurą zamieszczoną poniżej. Na jesiennym posiedzeniu Centralna Kapituła Krajowego Certyfikatu rozpatrzy tylko te wnioski, które zostały sporządzone według przedstawionej Procedury oraz wypełnione na formularzu zgodnym z podanym wzorem. Szczegółowych informacji udzielają wojewódzcy i rejonowi koordynatorzy szkół promujących zdrowie. Procedura nadawania Krajowego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie oraz formularz wniosku i załączniki dostępne są w materiałach do pobrania.
 

 
Baza szkół z Krajowym Certyfikatem Szkoła Promująca Zdrowie
(czwartek, 20 stycznia 2015)
 
Zespół ds. Promocji Zdrowia w Szkole informuje, że na stronie internetowej ORE został umieszczony wykaz szkół, które w latach 2008−2016 otrzymały Krajowy Certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie. Obecnie jest to 210 placówek. Certyfikat jest nadawany szkole na 5 lat zgodnie z obowiązującą procedurą. Zachęcamy do kontaktu z tymi szkołami. Są to placówki gotowe dzielić się swoimi doświadczeniami i realizujące edukację zdrowotną oraz promocję zdrowia na wysokim poziomie. W tabeli zamieszczono także szczególne osiągnięcia/mocne strony szkół w zakresie promocji zdrowia.

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa