EQAVET/ Krajowy Punkt Referencyjny

EQAVET/ Krajowy Punkt Referencyjny

Zapraszamy na międzynarodową konferencję organizowaną przez Krajowy Punkt Referencyjny we Włoszech w ramach sieci EQAVET

Źródło: Adobe Stock

6 lipca odbędzie się międzynarodowa konferencja na temat Zapewniania jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym na rzecz trwałej konkurencyjności, równości społecznej i odporności: Trzy lata po przyjęciu zalecenia europejskiego 2020. Spotkanie odbędzie się w formule stacjonarnej oraz on-line. Więcej informacji na stronie organizatora

Przegląd dobrych praktyk w Belgii

Źródło: Photogenica

Szósty przegląd partnerski EQAVET w 2023 r. odbył się w dniach 30-31 marca w Brukseli, którego gospodarzem było flamandzkie Ministerstwo Edukacji i Szkoleń – Agencja ds. Szkolnictwa Wyższego. Ośmiu członków sieci EQAVET z Holandii, Belgii, Malty, Hiszpanii i Luksemburga wspólnie pracowali nad analizą jakości wbudowanych komponentów uczenia się opartego na pracy uwzględniających flamandzkie programy kształcenia i szkolenia zawodowego (VET). Więcej informacji w języku angielskim w raporcie.

Spotkanie partnerów EQAVET w Holandii

Źródło: fotolia

Zapraszamy do zapoznania się z wnioskami przeprowadzonego Peer Review w Holandii na temat „Zaangażowania ucznia i rola nauczycieli w zapewnieniu jakości kształcenia i szkolenia zawodowego na poziomie średnim”. Siódma wzajemna ocena EQAVET w 2023 r. odbyła się w dniach 17-19 kwietnia 2023 r. w Utrechcie, której gospodarzem była międzynarodowa firma zajmującą się badaniami edukacyjnymi, zarządzaniem projektami i doradztwem. Sześciu członków Sieci EQAVET z Belgii, Bułgarii, Finlandii, Malty i Słoweni uczestniczyły w spotkaniu. Więcej […]

EuroSkills Gdańsk 2023

Źródło: https://euroskills2023.org/pl/home-polski/

Ruszyła rejestracja na EuroSkills Gdańsk 2023. EuroSkills to największy konkurs edukacyjny i umiejętności zawodowych w Europie, który odbywa się co dwa lata. Mistrzostwa Europy Młodych Profesjonalistów już od 5 września w Gdańskuw AmberExpo Gdańsk oraz na Stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk. Więcej informacji na stronie organizatora

Broszura Komisji Europejskiej na rok 2023

Flaga Unii Europejskiej- żółte gwiazdy na niebieskim tle
Źródło: ©-paulgrecaud/photogenica

Zachęcamy do zapoznania się z aktualną broszurą informacyjną Komisji Europejskiej dotyczącą sieci europejskich. Znajduje się tam krótki opis realizowanych projektów oraz dane kontaktowe podmiotów odpowiedzialnych za wykonanie zadań.

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa