Webinarium online: Ojcowie założyciele Unii Europejskiej

Unia Europejska nie istniałaby w znanej nam formie, gdyby ponad pół wieku temu kilka ważnych postaci nie zainspirowało tego nowatorskiego przedsięwzięcia. Gdyby nie silna motywacja i energia pewnych ludzi, nie wiadomo, czy żylibyśmy teraz w stabilnej i wolnej od konfliktów zbrojnych Europie. Założyciele Unii Europejskiej pochodzili z różnych krajów, reprezentowali różne profesje: byli wśród nich zarówno żołnierze, jak i prawnicy, lecz bliskie były im te same ideały: pokój i dobrobyt w zjednoczonej Europie. Sukces projektu integracji Unii Europejskiej nie byłby możliwy, gdyby nie trud wielu innych osób.

Zapraszamy Państwa do udziału w webinarium „Ojcowie założyciele Unii Europejskiej”, które odbędzie się 10 czerwca 2024 r. o godz. 17:30 na platformie Zoom.

Organizatorem webinarium jest Wydział Edukacji Historycznej i Współpracy Międzynarodowej ORE.

Elektroniczny formularz rejestracji

Kontakt:
Katarzyna Mroczkowska
katarzyna.mroczkowska@ore.edu.pl
tel. 22 345 37 83

Ostatnia aktualizacja: 29 maja 2024

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa