20. rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej

Źródło: https://20lat.eu/do-pobrania
Źródło: https://20lat.eu/do-pobrania

1 maja 2024 r. minęło 20 lat od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Z tej okazji Ośrodek Rozwoju Edukacji zorganizował 22 maja webinarium „20. rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej”. W ramach webinarium dr Anna Pudło-Jaremek z Katedry Prawa Międzynarodowego i Prawa Unii Europejskiej Akademii Leona Koźmińskiego wygłosiła prelekcje: „Historia Unii Europejskiej” oraz „XX lat Polski w Unii Europejskiej – wybrane aspekty prawne”. Prelegentka przedstawiła historię Unii Europejskiej, podkreślając, że idea integracji europejskiej była już znana w Starożytności. Scharakteryzowała także sposób funkcjonowania Polski w strukturach Unii Europejskiej w wybranych obszarach polityki gospodarczej. Zwieńczeniem webinarium była prezentacja treści dotyczących Projektów Ośrodka Rozwoju Edukacji finansowanych z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego .

Organizatorem szkolenia był Wydział Edukacji Historycznej i Współpracy Międzynarodowej ORE. Zachęcamy Państwa od wzięcia udziału w kolejnym webinarium dotyczącym historii Unii Europejskiej „Ojcowie założyciele Unii Europejskiej”, które odbędzie się 10.06.2024 roku. Zapraszamy!

Ostatnia aktualizacja: 24 maja 2024

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa