Summer Academy – letnie warsztaty dla edukatorów obszaru języków obcych

Europejskie Centrum Języków Nowożytnych (ECML) w Grazu zaprasza edukatorów zainteresowanych tematyką edukacji językowej do udziału w letnich warsztatach pod nazwą Summer Academy

Zgłoszenia mogą składać:

  • pracownicy akademiccy zajmujący się kształceniem przyszłych nauczycieli języków obcych,
  • opiekunowie praktyk pedagogicznych/stażu w szkołach,
  • osoby zaangażowane w rozwój polityki kształcenia nauczycieli,
  • doświadczeni nauczyciele odpowiedzialni za rozwój zawodowy w swojej szkole.

Wymagana znajomość języka angielskiego/francuskiego

Termin warsztatów: 22-28 czerwca 2024

Miejsce: ECML, Graz, Austria

Termin składania zgłoszeń: 21 kwietnia 2024 r.

Uczestnictwo w wydarzeniu jest bezpłatne. ECML pokrywa koszty podróży, koszty utrzymania w Grazu ponoszą uczestnicy.

O ewentualne dofinansowanie można starać się w ramach programów Erasmus+. więcej informacji o programie

Formularz zgłoszeniowy i dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem: elzbieta.witkowska@ore.edu.pl

Ostatnia aktualizacja: 4 kwietnia 2024

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa