Spotkanie z Panią Minister Edukacji Barbarą Nowacką

W dniu 25 kwietnia 2024 r. Ośrodek Rozwoju Edukacji miał zaszczyt gościć Panią Minister Edukacji Barbarę Nowacką oraz towarzyszącego jej Dyrektora Generalnego MEN Roberta Bartolda. Podczas spotkania ze wszystkimi pracownikami naszej instytucji padły ważne zapewnienia o wsparciu ministerstwa dla ORE.

Dyrektor ORE Andrzej Suchenek, po przywitaniu gości i zgromadzonych pracowników ORE, w pierwszych słowach podziękował za możliwość pracy w ORE. Przyznał, że ostatnie tygodnie były dla niego okresem wytężonej pracy, która – ma nadzieję – zaowocuje pozytywnymi zmianami w naszej instytucji i polskiej edukacji.

Pani Minister Edukacji wyraziła swoje uznanie za dotychczasowe działania podejmowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Podkreśliła, że ORE jest kluczowym ogniwem w procesie nieustannego rozwoju i doskonalenia się zarówno nauczycieli, jak i całego systemu oświaty. Zaznaczyła też, że ma świadomość trudnej sytuacji, z jaką zmagało się ORE w ostatnich latach, po czym zapewniła, że drzwi MEN są zawsze i w każdej sprawie otwarte dla pracowników ORE.

Dyrektor Generalny Robert Bartold przyłączył się do tych słów. Szczególny nacisk położył na znaczenie współpracy i dialogu. Zadeklarował również swoje wsparcie i gotowość do rozmów z pracownikami ORE.

Na zakończenie wizyty dyrektor Andrzej Suchenek podziękował za słowa otuchy i zapewnienia o wsparciu dla ORE, a także wyraził chęć dalszej owocnej współpracy na rzecz polskiej oświaty.

Spotkanie z Panią Minister Barbarą Nowacką było inspirującym i motywującym wydarzeniem dla pracowników ORE, którzy z odnowionym zapałem i optymizmem mogą kontynuować swoją misję – wspieranie edukacji i rozwoju młodych pokoleń.

Barbara Nowacka (Minister Edukacji)
Barbara Nowacka (Minister Edukacji), Robert Bartold (Dyrektor Generalny), Andrzej Suchenek (Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji), Krzysztof Maryl (Wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji), Marzenna Habib(Wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji)
Andrzej Suchenek (Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji)
Barbara Nowacka (Minister Edukacji), Robert Bartold (Dyrektor Generalny), Andrzej Suchenek (Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji)

Ostatnia aktualizacja: 14 maja 2024

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa