Szkolenie pt. „Ćwiczenia fizyczne przydatne w obronności”

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu pt. „Ćwiczenia fizyczne przydatne w obronności”, które odbędzie się 25 Kwietnia 2024 r. o godz. 12:00.

Szkolenie Poprowadzi Pan Tomasz Maczuga Pracował ponad 22 lata w policji, pełniąc funkcje dydaktyczne w Centrum Szkolenia Policji oraz jako zastępca kierownika Zakładu Interwencji Policyjnych, a obecnie prowadzi szkolenia z samoobrony i zarządza międzynarodową szkołą Saario Academy.

W auli Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie pod adresem Al. Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa

Organizatorem szkolenia jest Wydział Edukacji Historycznej i Współpracy Międzynarodowej ORE.

Elektroniczny formularz rejestracji

Ostatnia aktualizacja: 25 kwietnia 2024

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa