Andrzej Suchenek nowym dyrektorem Ośrodka Rozwoju Edukacji

Źródło: gov.pl/web/edukacja
Źródło: gov.pl/web/edukacja

Minister Edukacji Barbara Nowacka powołała Andrzeja Suchenka na dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji. Nowo powołany dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji jest wieloletnim dyrektorem szkoły, samorządowcem, nauczycielem przedmiotów zawodowych i wiedzy o społeczeństwie. Posiada kompetencje w zakresie zarządzania oświatą, zarządzania jakością i kierowania zespołem.

Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ostatnia aktualizacja: 25 marca 2024

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa