23 lutego 2024 – Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją

Źródło: Photogenica
Źródło: Photogenica

Na początku czerwca 2023 r. ponad 4600 uczniów objęto badaniem przeprowadzonym na zlecenie Rzecznika Praw Dziecka. Badanie to dotyczyło diagnozy jakości życia dzieci i młodzieży w Polsce.

Więcej informacji na temat diagnozy jakości życia dzieci i młodzieży w Polsce.

W raporcie wskazano m.in. następujące wnioski:

 • młodzieży brakuje ruchu, aktywności fizycznej;
 • co drugi uczeń nie ma energii do podejmowania aktywności;
 • dziewczęta nastoletnie zgłaszały obniżenie nastroju i niechęć do działania;
 • niezadowolenie z siebie wskazał co czwarty szóstoklasista i co trzeci uczeń szkoły ponadpodstawowej;
 • co piąty uczeń uważa, że rodzice nie poświęcają mu wystarczająco dużo czasu.

Psychiatra Justyna Łobacz na konferencji „Nie bądź obojętny… – o zdrowiu psychicznym i kryzysach emocjonalnych raz jeszcze” organizowanej przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie w dn. 22.02.2024 r. wskazywała na podstawowe objawy zaburzeń depresyjnych wśród nastolatków. Są nimi utrzymujące się przez przynajmniej dwa tygodnie:

 • obniżony nastrój lub rozdrażnienie,
 • ograniczenie zainteresowań i zdolności do odczuwania przyjemności.

Dodatkowo mogą się m.in. pojawić:

 • bezsenność lub nadmierna senność,
 • pobudzenie lub spowolnienie psychoruchowe,
 • zmęczenie lub poczucie braku energii,
 • spadek masy ciała lub brak oczekiwanego przyrostu masy ciała,
 • poczucie braku własnej wartości, nieadekwatne poczucie winy,
 • zwiększona męczliwość.

Temat depresji oraz potrzeba upowszechniania wiedzy w zakresie jej objawów i zachęcanie do podejmowania leczenia są na tyle ważnymi zagadnieniami, że Ministerstwo Zdrowia w 2004 r. ustanowiło 23 lutego Ogólnopolskim Dniem Walki z Depresją.

Pracownicy oświaty są szkoleni w zakresie rozpoznawania objawów zaburzeń depresyjnych, są także zobligowani do udzielania pomocy uczniom z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej określonej w rozporządzeniu z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej rozpoczęli w ramach zainaugurowanego wczoraj Tygodnia Zdrowia Psychicznego spotkania z pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznych, z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz wsparcia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży oraz rozmowy z pracownikami oświaty na temat wypalenia zawodowego.

Więcej informacji na temat inauguracji Tygodnia Zdrowia Psychicznego

Zachęcamy do zapoznania się z bezpłatnymi dostępnymi online publikacjami ORE z zakresu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Ostatnia aktualizacja: 23 lutego 2024

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa