Uroczystość wręczenia Krajowych Certyfikatów Przedszkole Promujące Zdrowie i Szkoła Promująca Zdrowie

Podczas uroczystej gali w dniu 15 grudnia 2023 r. przedstawiciele z 19 przedszkoli i 20 szkół – odebrali Krajowe Certyfikaty Przedszkole Promujące Zdrowie i Szkoła Promująca Zdrowie.

Uroczystość otworzył Tomasz Madej, p.o Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji. W swoim wystąpieniu przywitał uczestników i zaproszonych gości:

  • Katarzynę Lubnauer – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji;
  • Wawrzyńca Rocha Kowalskiego – zastępcę Dyrektora w Departamencie Wychowania i Edukacji Włączającej MEiN;
  • Barbarę Woynarowską – Przewodniczącą Centralnej Kapituły Krajowego Certyfikatu „Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie”;
  • Sławomira Żebrowskiego – Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu;
  • dyrektorów przedszkoli i szkół oraz wojewódzkich, rejonowych, przedszkolnych i szkolnych koordynatorów Programu Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie.

Wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer pogratulowała laureatom otrzymania wyróżnienia. Zwróciła również uwagę, że zdrowe nawyki, które można wykształcić u dzieci oraz działania w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej są bardzo istotne dla rozwoju zdrowego społeczeństwa.

Profesor Barbara Woynarowska podziękowała wszystkim za realizację programu Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie. Podkreśliła, że jest to najdłużej działający program w Polsce  ­̶  już 32 lata.

Krajowy Koordynator programu Valentina Todorovska-Sokołowska pogratulowała placówkom za ich pracę na rzecz zdrowia i dobrego samopoczucia wszystkich członków społeczności przedszkolnej i szkolnej.

Wicedyrektor ORE Marzenna Habib odczytała listę placówek, którym Krajowe Certyfikaty wręczali Wawrzyniec Roch Kowalski  ̶  Zastępca Dyrektora w Departamencie Wychowania i Edukacji Włączającej  MEiN oraz Tomasz Madej – p.o Dyrektor ORE.

To zaszczytne wyróżnienie otrzymały przedszkola i szkoły z 10 województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, mazowieckiego, opolskiego, podkarpackiego, pomorskiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego i wielkopolskiego.

Przyznanie Krajowego Certyfikatu jest potwierdzeniem, że przedszkole i szkoła pracują zgodnie z modelem przedszkola promującego zdrowie/szkoły promującej zdrowie oraz wyrazem uznania dotychczasowych osiągnięć, będących wynikiem wieloletniej, długofalowej i systematycznej pracy.

Program „Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie” realizowany jest w Polsce od 1992 r.

Przedszkola i szkoły promujące zdrowie we współpracy z rodzicami systematycznie i planowo tworzą środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu (dzieci, pracowników i rodziców), a także wspierają rozwój kompetencji wychowanków/uczniów i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie.

Program ten cieszy się w naszym kraju dużym zainteresowaniem, ponieważ jego podstawowe założenia dobrze wpisują się w dydaktyczną, opiekuńczą i wychowawczą rolę przedszkola i szkoły.

Przystąpienie do programu „Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie” jest dobrowolną inicjatywą placówki. Decyzję podejmuje rada pedagogiczna po konsultacji z przedstawicielami społeczności przedszkolnej czy szkolnej, w tym z rodzicami.

Każda placówka promująca zdrowie regularnie przeprowadza diagnozę potrzeb zdrowotnych oraz samopoczucia całej społeczności przedszkolnej/szkolnej, tj. uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Na podstawie jej wyników formułuje priorytetowe problemy oraz planuje swoje działania. Każda placówka promująca zdrowie jest autonomiczna w obszarze wyznaczania celów i zadań do realizacji w zakresie promocji zdrowia. Jej działania są ukierunkowane na radzenie sobie z aktualnymi, najważniejszymi problemami.

Serdecznie gratulujemy wyróżnionym placówkom oraz wojewódzkim i rejonowym koordynatorom, którzy wspierają przedszkola i szkoły w stałym rozwoju oraz doskonaleniu w obszarze promocji zdrowia!

LP.Nazwa placówkiWojewództwo
1.Publiczny Punkt Przedszkolny „Zaczarowana Kraina” i Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Józefa Sołtykiewicza w Węgierskukujawsko-pomorskie
2.Miejskie Przedszkole nr 44 w Zespole Edukacyjnym nr 8 w Zielonej Górze
lubuskie
3.Szkoła Podstawowa nr 28 w Zespole Edukacyjnym nr 8 w Zielonej Górzelubuskie
4.Przedszkole nr 13 w Skierniewicach łódzkie
5.Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łuszczanowicach łódzkie
6.Publiczne Przedszkole nr 4 „Zaczarowana Kraina” w Zduńskiej Woli łódzkie
7.Przedszkole Integracyjne nr 6 „Pod Świerkami” w Łowiczułódzkie
8.Przedszkole nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi „Jaś i Małgosia” w Łowiczu łódzkie
9.Przedszkole nr 7 "Wiosenka" w Łowiczułódzkie
10.Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława St. Reymonta w Radomskułódzkie
11.Przedszkole Publiczne nr 44 „Promyk” w Opoluopolskie
12.Szkoła Podstawowa nr 7 im. Czesława Kamińskiego w Siedlcachmazowieckie
13.Przedszkole nr 1 w Nisku podkarpackie
14.Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wacława Górskiego w Stalowej Woli podkarpackie
15.Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu podkarpackie
16.Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzątcepodkarpackie
17.Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Zespole Szkół w Wysokiej Głogowskiej podkarpackie
18.Zespół Szkół Spożywczych i Biznesowych im. Marii Curie-Skłodowskiej w Jarosławiupodkarpackie
19.Branżowa Szkoła I Stopnia nr 4 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Wejherowiepomorskie
20.Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. UNICEF w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Malborkupomorskie
21.Miejskie Przedszkole nr 92 im. Wandy Chotomskiej w Katowicach śląskie
22.Miejskie Przedszkole nr 75 im. Jana Brzechwy w Katowicach śląskie
23.Przedszkole Miejskie nr 4 im. Jana Brzechwy w Będzinieśląskie
24.Przedszkole nr 5 im. Marii Konopnickiej w Myszkowieśląskie
25.Przedszkole Miejskie nr 9 im. Wandy Chotomskiej w Będzinieśląskie
26.Szkoła Podstawowa nr 15 im. Polskich Noblistów w Częstochowie śląskie
27. Zespół szkół nr 7 w Rudzie Śląskiejśląskie
28. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana III Sobieskiego w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 5 w Katowicachśląskie
29. Szkoła Podstawowa im. Witolda Budryka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Chudowieśląskie
30.Szkoła Podstawowa nr 54 im. Wacława Kuchara w Bytomiuśląskie
31.Przedszkole Miejskie nr 1 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Piszuwarmińsko-mazurskie
32.Przedszkole „Bajkowy Dom 2” w Olsztyniewarmińsko-mazurskie
33.Miejskie Przedszkole „Perełka” im. Jana Brzechwy w Ełkuwarmińsko-mazurskie
34.Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rogóżuwarmińsko-mazurskie
35.Szkoła Podstawowa nr 3 im. Filomatów Nowomiejskich w Nowym Mieście Lubawskim warmińsko-mazurskie
36.Szkoła Podstawowa nr 3 im. Orła Białego w Biskupcu warmińsko-mazurskie
37.Szkoła Podstawowa im. Flagi Polski w Kobułtachwarmińsko-mazurskie
38.Przedszkole nr 16 im. Jana Brzechwy w Koniniewielkopolskie
39.Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Wąsoszach wielkopolskie
Wspólne zdjęcie uczestników
Tomasz Madej p.o Dyrektor ORE, Katarzyna Lubnauer_Sekretarz Stanu MEiN, Marzenna Habib -Wicedyrektor ORE
Przemówienie Katarzyny Lubnauer- Sekretarza Stanu
Uczestnicy Gali
Laureaci z województwa kujawsko-pomorskiego
Laureaci z województwa lubuskiego
Laureaci z województwa łódzkiego
Laureaci z województwa mazowieckiego
Laureaci z województwa opolskiego
Laureaci z województwa podkarpackiego
Laureaci z województwa pomorskiego
Laureaci z województwa śląskiego
Laureaci z województwa warmińsko-maurskiego
Laureaci z województwa wielkoposkiego

Ostatnia aktualizacja: 22 grudnia 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa