Narodowe Święto Niepodległości

11 listopada 2023 r z okazji 105 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości przedstawiciele Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie upamiętnili Święto złożeniem kwiatów pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sulejówku oraz w Gdańsku wspólnie z delegacją Pomorskiego Kuratorium Oświaty.

Rocznica była również okazją do zwiedzania dworku „Milusin” na terenie Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku a także oglądania atrakcyjnej ekspozycji w nowoczesnej siedzibie dedykowanej Marszałkowi i czasom mu współczesnym.

W Gdańsku przedstawiciele Ośrodka Rozwoju Edukacji, dzięki uprzejmości Małgorzaty Bielang Pomorskiej Kurator Oświaty, wzięli udział w uroczystej mszy św. w Bazylice Mariackiej oraz w wieczornym koncercie „Czuwaj Polsko”, w kościele świętej Brygidy, z udziałem artystów i towarzyszącej im Polskiej Orkiestry Kameralnej z Sopotu.

Dyrekcja Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie wraz z delegacją pracowników WRKSO, składa serdeczne podziękowania Małgorzacie Bielang Pomorskiej Kurator Oświaty oraz Joannie Demczynie Wizytator Pomorskiego Kuratorium Oświaty, za możliwość udziału w uroczystościach Narodowego Święta Niepodległości oraz wsparcie organizacyjne przy realizacji projektu edukacyjnego „Odnaleźć siebie” na terenie Pomorza.

delegacje państwowe przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gdańsku
uroczyste złożenie kwiatów przez delegację z Pomorskiego Kuratorium Oświaty i Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gdańsku
delegacja Pomorskiego Kuratorium Oświaty i Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gdańsku
z lewej Joanna Demczyna Starszy Wizytator PKO Robert Zawadzki WRKSO ORE, Agnieszka Karczewska -Gzik Kierownik Wydziału Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich
Katarzyna Mroczkowska przedstawiciel WRKSO ORE
Katarzyna Mroczkowska WRKSO - składanie kwiatów przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sulejówku

Ostatnia aktualizacja: 14 listopada 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa