Raport końcowy z badania pt.: Ewaluacja wsparcia pozaszkolnych form kształcenia dorosłych

Źródło: Raport końcowy z badania pt.: Ewaluacja wsparcia pozaszkolnych form kształcenia dorosłych
Źródło: Raport końcowy z badania pt.: Ewaluacja wsparcia pozaszkolnych form kształcenia dorosłych

Ukazał się raport końcowy z badania pt.: Ewaluacja wsparcia pozaszkolnych form kształcenia dorosłych. Wyniki badania wskazują, że opracowane w ramach PO WER 2014-2020 programy kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych cieszą się dużym zainteresowaniem wśród nauczycieli prowadzących pozaszkolne formy kształcenia dorosłych.

Świadczy o tym m.in. znaczne przekroczenie tzw. wskaźnika rezultatu długoterminowego. Ponadto, w raporcie podkreślone zostały również korzyści wynikające z przyjętej dwuetapowej formuły opracowania końcowych wersji KKZ/KUZ.

Ostatnia aktualizacja: 1 października 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa