Konferencja „Rozwój i promocja sektora VET w Polsce. Jak promować i prowadzić klasę patronacką w warunkach polskich na podstawie doświadczeń krajów Liechtenstein, Szwajcaria i Niemcy”

W dniu 24 października 2023 roku odbyła się konferencja „Rozwój i promocja sektora VET w Polsce. Jak promować i prowadzić klasę patronacką w warunkach polskich na podstawie doświadczeń krajów Liechtenstein, Szwajcaria i Niemcy”.

Podczas konferencji uczestnicy omówili rolę i znaczenie kształcenia dualnego a także podzielili się swoimi doświadczeniami w związku z organizacją i prowadzeniem kształcenia dulanego. Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji Pan Tomasz Madej przedstawić informacje dotyczące  roli i znaczenia pracodawców w szkolnictwie branżowym.

Reto Blumenthal - WorldSkills Liechtenstein, Tomasz Madej - Ośrodek Rozwoju Edukacji, Tomasz Mackiewicz - PCEZ Września
Dorota Dziedzic - Volkswagen Poznań Sp. z o.o., 2. Reto Blumenthal - WorldSkills Liechtenstein, Tomasz Madej - Ośrodek Rozwoju Edukacji, Tomasz Mackiewicz - PCEZ Września, Łukasz Sienkiewicz - Instytut Analiz Rynku Pracy, Łukasz Sikora
Dorota Dziedzic - Volkswagen Poznań Sp. z o.o., Reto Blumenthal - WorldSkills Liechtenstein, Tomasz Madej - Ośrodek Rozwoju Edukacji, Tomasz Mackiewicz - PCEZ Września, Łukasz Sienkiewicz - Instytut Analiz Rynku Pracy, Łukasz Sikora
Dorota Dziedzic - Volkswagen Poznań Sp. z o.o., Reto Blumenthal - WorldSkills Liechtenstein, Tomasz Madej - Ośrodek Rozwoju Edukacji, Tomasz Mackiewicz - PCEZ Września, Łukasz Sienkiewicz - Instytut Analiz Rynku Pracy, Łukasz Sikora
Reto Blumenthal - WorldSkills Liechtenstein, Tomasz Madej - Ośrodek Rozwoju Edukacji, Tomasz Mackiewicz - PCEZ Września, Łukasz Sienkiewicz - Instytut Analiz Rynku Pracy

Ostatnia aktualizacja: 30 października 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa