Pakiet edukacyjny „Rodzina Ulmów”

W związku z beatyfikacją Rodziny Ulmów 10 września 2023 r. Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie (Wydział Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich) we współpracy z Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej opracował pakiet edukacyjny dla nauczycieli i uczniów  „Rodzina Ulmów” składający się z pięciu filmów:

  1.  Sytuacja ludności żydowskiej w Generalnym Gubernatorstwie (1/5)
  2.  Markowianie ratujący Żydów (2/5)
  3. Etyczny wymiar ratowania Żydów (3/5)
  4. Chałupa Szylarów (4/5)
  5. Dzieje Markowej od lokacji po początek XX w. (5/5)

oraz obudowy dydaktycznej w postaci przykładowych scenariuszy zajęć. Proponowany materiał może być wykorzystany w ramach zajęć z historii, historii i teraźniejszości, języka polskiego oraz w ramach kół zainteresowań.

Zachęcamy do korzystania z pakietu edukacyjnego i upowszechniania wiedzy dotyczącej heroizmu Rodziny Ulmów.

Rodzina Ulmów – filmy edukacyjne

Załączniki:

Ostatnia aktualizacja: 29 stycznia 2024

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa