Lekcje z twórcą ludowym – międzypokoleniowy przekaz tradycji

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi ogłasza nowy program pod nazwą „Lekcje z Twórcą Ludowym”, który będzie skierowany do placówek powszechnego systemu szkolnictwa z obszarów wiejskich i twórców ludowych z terenu Rzeczpospolitej Polskiej – mistrzów wyróżniających się dorobkiem, chcących dzielić się swoją wiedzą i umiejętnościami z młodym pokoleniem. Celem programu jest ratowanie lokalnego dziedzictwa i tradycji oraz zapewnienie ciągłości autentycznej twórczości ludowej.

Priorytety Programu będą realizowane przez projekty edukacyjne i ich główny element: lekcje szkolne z udziałem twórcy ludowego. Efektem projektów ma być wzmocnienie bezpośredniego międzypokoleniowego przekazu tradycyjnych umiejętności artystycznych, rzemieślniczych i rękodzielniczych, dokonywany wewnątrz wspólnoty lokalnej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności zagrożonych zanikiem.

Program skierowany jest wyłącznie do szkół z obszarów wiejskich. Obejmuje projekty edukacyjne realizowane w listopadzie 2023 r.

Termin nadsyłania zgłoszeń do edycji Programu na 2023 rok upływa 24 września 2023 r.

Zgłoszenia można przesyłać za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej. W pierwszym przypadku formularz należy wysłać na adres: Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi, ul. Krakowskie Przedmieście 66, 00-322 Warszawa. Podpisany i zeskanowany formularz zgłoszenia można również wysłać (w jednym pliku) na adres: lekcjeztworca@nikidw.edu.pl

Projekty do realizacji w ramach Programu zostaną wybrane w terminie do 24 października 2023 r., a ich lista zostanie ogłoszona na stronie internetowej Instytutu.

Szczegółowe informacje

Kontakt:

  • Magdalena Trzaska – 517 123 905,
  • Marcin Skrzecz – 511 543 280.
  • e-mail: lekcjeztworca@nikidw.edu.pl.

Ostatnia aktualizacja: 12 września 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa