500. rocznica śmierci Macieja Miechowity

W dniach 8 i  9 września 2023 r. W Krakowie i w Miechowie odbyły się obchody  500. rocznicy śmierci Macieja Miechowity (1523-2023), które rozpoczęto uroczystym złożeniem kwiatów w katedrze wawelskiej w miejscu spoczynku wielkiego humanisty, historyka geografa, astronoma i alchemika, a także ośmiokrotnego rektora ówczesnej Akademii Krakowskiej. Kolejnym etapem uroczystości była konferencja w Collegium Maius prezentująca osiągnięcia naukowca epoki renesansu.

W drugim dniu, w mieście rodzinnym Macieja Miechowie, odbyły się lokalne uroczystości  z udziałem zaproszonych gości oraz przedstawicieli władz miasta. Oprawę muzyczną uroczystości zapewnił  chór Bazyliki Grobu Bożego.

Przed pomnikiem wielkiego uczonego złożono kwiaty w dowód uznania jego zasług i osiągnięć. Ośrodek  Rozwoju Edukacji w Warszawie reprezentowała delegacja w osobach: Agnieszka Karczewska –Gzik  Kierownik Wydziału Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich ORE oraz Robert Zawadzki przedstawiciel Wydziału Upowszechniania Zasobów ORE.

Akcentem wzbogacającym program wydarzenia była prezentacja wystawy „Maciej Miechowita w malarstwie uczestników XXIV Międzynarodowego Pleneru Malarskiego – Barwy Małopolski” oraz projekcja filmu edukacyjnego „ Maciej Miechowita – odkrywca, lekarz, wychowawca” powstałego na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie.

Maciej Miechowity – obejrzyj wideo

Składnie kwiatów przed pomnikiem Macieja Miechowity przez przedstawicieli Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie od lewej Agnieszka karczewska –Gzik Kierownik Wydziału Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich ORE oraz Robert Zawadzki przedstawiciel Wydziału Upowszechniania Zasobów ORE.
Uczniowie w strojach z epoki Macieja Miechowity, Z tyłu Damy i Kawalerowie Zakonu Grobu Bożego
Składnie kwiatów przed pomnikiem Macieja Miechowity przez przedstawicieli Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie od lewej Agnieszka karczewska –Gzik Kierownik Wydziału Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich ORE oraz Robert Zawadzki przedstawiciel Wydziału Upowszechniania Zasobów ORE.
Pomnik Macieja Miechowity w Miechowie

Ostatnia aktualizacja: 11 września 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa