Nabór kandydatów do VII kadencji Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji i Nauki

30 września 2023 r. kończy się VI kadencja Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji i Nauki. Do zadań Rady należy wyrażanie opinii, w tym przedstawianie propozycji w kwestiach dotyczących dzieci i młodzieży w zakresie spraw objętych działem administracji rządowej oświata i wychowanie, w szczególności przedstawianie opinii na temat planowanych zmian, w tym propozycji rozwiązań. Dotychczasowe działania Rady potwierdzają, jak istotna dla młodych ludzi jest możliwość prezentowania własnych poglądów w sprawach bezpośrednio ich dotyczących. Doceniając dorobek Rady Dzieci i Młodzieży, ogłoszony został nabór kandydatów do VII kadencji Rady.

Załączniki:

Ostatnia aktualizacja: 11 sierpnia 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa