Webinarium „Kobiety w Policji” 19.07.2023 r.

Prezentacja filmu Kobiety w Policji
Prezentacja filmu Kobiety w Policji

Kobiety w mundurach policyjnych od lat doskonale wypełniały misję służenia społeczeństwu. Ścigają piratów drogowych, patrolują ulice, uczestniczą w zabezpieczeniach imprez masowych, wspierają ofiary przemocy i pracują z młodzieżą. Obecnie, w strukturach największej formacji mundurowej w kraju jest ich około 15 tysięcy.
Dnia 19.07.2023 r. odbyło się webinarium „Kobiety w Policji”, którego organizatorem był Wydział Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie i Biuro Edukacji Historycznej – Muzeum Policji Komendy Głównej Policji.

Uczestników spotkania powitał Tomasz Madej – p.o Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz Agnieszka Karczewska-Gzik – Kierownik Wydziału Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich wraz z Katarzyną Mroczkowską pracownikiem Wydziału Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich, jako prowadzące webinarium.

Jako pierwsi zabrali głos : Robert Horosz – Dyrektor Biura Edukacji Historycznej – Muzeum Policji Komendy Głównej Policji oraz Izabela Wójciak – ekspert Biura Edukacji Historycznej, którzy przedstawili szczegółowo historię Kobiet w Policji, ich powołaniu do policji państwowej, wymaganiach, które należało spełnić by zostać przed wojna policjantką. Zaprezentowali również działania Biura Edukacji Historycznej Muzeum Policji KGP na niwie muzealnej i edukacyjnej.

Następnie Agnieszka Karczewska-Gzik – Kierownik Wydziału Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich przedstawiła ofertę doskonalenia wydziału na zbliżający się rok szkolny 2023/2024.
Specjalnym gościem wydarzenia był prof. UW dr hab. Piotr Gołdyn : pedagog , historyk, redaktor naczelny POLONIA MAIOR ORIENTALIS i autor wielu publikacji o charakterze historycznym, który przedstawił słuchaczom ciekawe wątki dotyczące pracy kobiet w Policji na przestrzeni ostatnich lat, nawiązując również do czasu międzywojennego.

Zwieńczeniem webinarium była prezentacja filmu „Kobiety w Policji” oraz merytoryczna dyskusja z udziałem zainteresowanych osób.

Dziękujemy za udział w spotkaniu i zapraszamy na kolejne proponowane przez nasz wydział.

Na pierwszym planie Prof. UW dr hab. Piotr Gołdyn, na drugim planie Tomasz Madej - Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji, w trakcie łączności online.
Izabela Wójciak - ekspert Biura Edukacji Historycznej - Muzeum Policji Komendy Głównej Policji i mł. insp. Robert Horosz- Dyrektor Biura Edukacji Historycznej - Muzeum Policji Komendy Głównej Policji
Prezentacja filmu Kobiety w Policji
Publikacja proponowana przez Biuro Edukacji Historycznej Muzeum Policji KGP

Ostatnia aktualizacja: 24 lipca 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa