Podsumowanie szkolenia Akademii Profesjonalnego Katechety 2023

zdjecie grupowe prelegentów i uczestników
zdjecie grupowe prelegentów i uczestników

W dniach 17–20.07.2023 roku w Centrum Szkoleniowym Ośrodka Rozwoju Edukacji w Sulejówku odbyło się szkolenie w ramach Akademii Profesjonalnego Katechety 2023,  na którym eksperci przekazali wiedzę z obszaru katechezy. W przedsięwzięciu uczestniczyli przedstawiciele środowiska katechetów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z całej Polski. Podczas szkolenia eksperci odnieśli się do najnowszych rozwiązań metodycznych z uwzględnieniem środków dydaktycznych. Szkolenie było skierowane do nauczycieli konsultantów, doradców metodycznych i nauczycieli religii. W trakcie spotkania odbyły się również warsztaty metodyczne, które pozwoliły na doskonalenie umiejętności praktycznych i wymianę doświadczeń z innymi uczestnikami. Słuchacze bardzo wysoko ocenili formę doskonalenia wskazując na wzrost wiedzy w obszarze nauczania przedmiotu. 

Jednym z elementów szkolenia była prezentacja Agnieszki Karczewskiej-Gzik (kierownika Wydziału Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich) dotycząca publikacji pn. Breviarium Kanonu Kultury z możliwością zaimplementowania treści w jednostkach dydaktycznych takich, jak: religia, etyka, filozofia, język polski oraz historia. Dodatkowo przedstawiła różne działania i produkty ORE, które mogą być pomocne w przygotowaniu i realizacji zajęć związanych z tematyką religijną.

zdjecie grupowe prelegentów i uczestników
Agnieszka Karczewska-Gzik kierownik WRKSO prezentuje publikację pn. Breviarium Kanonu Kultury
(od lewej) dr Dorota Ząberg, dr Zbigniew Barciński, Michał Filus, Agnieszka Karczewska-Gzik, prof dr hab. Elżbieta Osewska

Ostatnia aktualizacja: 26 lipca 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa