Wizyta przedstawicieli Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie w Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej – muzeum w Markowej

5 czerwca 2023 r. Tomasz Madej, p.o Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, oraz Agnieszka Karczewska–Gzik, Kierownik Wydziału Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich, spotkali się z Waldemarem Ratajem, Dyrektorem Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej.

Celem wizyty delegacji z ORE było omówienie zasad współpracy dotyczącej upowszechniania , w środowisku edukacyjnym, bohaterskiej postawy Rodziny Ulmów w czasie II wojny światowej.

Spotkanie było również okazją do zapoznania się z ekspozycją muzealną oraz zabytkowymi budynkami, narzędziami i urządzeniami z XIX i XX w  Muzeum Skansen Zagroda prowadzonej przez Towarzystwo Przyjaciół Markowej.

Tomasz Madej Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie
od prawej: Waldemar Rataj Dyrektor Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej, Agnieszka Karczewska -Gzik Kierownik Wydziału Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich, Tomasz Madej Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie
Muzeum Skansen Zagroda w Markowej
Muzeum Skansen Zagroda
Muzeum Skansen Zagroda

Ostatnia aktualizacja: 15 czerwca 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa