III Konferencja branżowa online „Współpraca szkół branżowych z pracodawcami” – 5 lipca 2023 roku

Źródło: fotolia.pl
Źródło: fotolia.pl

Wydział Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego we współpracy z Wydziałem  Edukacji dla Rynku Pracy Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie  zaprasza do udziału w kolejnej konferencji branżowej pn. „Współpraca szkół branżowych z pracodawcami”.

Trzecia konferencja branżowa, która odbędzie się 5.07.2023 r. w godzinach 9:30-13.30, obejmuje następujące branże: drzewno-meblarską, leśną, ogrodniczą, rolno-hodowlaną, rybacką, transportu wodnego, spożywczą, ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia, pomocy społecznej, opieki zdrowotnej.

Wydarzenie skierowane jest do pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, doradców metodycznych, dyrektorów i wicedyrektorów szkół, nauczycieli centrów kształcenia zawodowego, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, szkół prowadzących kształcenie zawodowe, szkół dla dorosłych, nauczycieli przedmiotów zawodowych, pracowników kuratoriów oświaty, wizytatorów kuratorium oświaty oraz doradców zawodowych ze szkół i placówek.

Celem konferencji jest:

  1. Promocja szkolnictwa branżowego.
  2. Doskonalenie wiedzy z zakresu zasad organizacji praktycznej nauki zawodu.
  3. Uwarunkowania organizacyjne współpracy pracodawców ze szkołami.

Konferencja odbędzie się w formie online, za pośrednictwem platformy edukacyjnej Zoom.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Elektroniczny formularz rejestracji

Zapraszamy do udziału.

Ostatnia aktualizacja: 22 czerwca 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa