Oferta doskonalenia Wydziału Kształcenia Zawodowego i Edukacji dla Rynku Pracy

w roku szkolnym 2023/2024

lp.NazwaFormaAdresatTermin
1.Szkolenie „Konstruowanie programów nauczania dla zawodów szkolnictwa branżowego”szkolenie stacjonarne/on-linepracownicy pdn, dyrektorzy szkół prowadzących kształcenie zawodowe, nauczyciele kształcenia zawodowego, wizytatorzy
I-II kwartał 2024 r.
2.Szkolenie „Zarządzanie projektami w szkole branżowej"szkolenie stacjonarne/on-linepracownicy pdn, dyrektorzy szkół prowadzących kształcenie zawodowe, nauczyciele kształcenia zawodowego, wizytatorzyIII-IV kwartał 2024 r.
3.Szkolenie „Konstruowanie programów nauczania kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ) i kursów umiejętności zawodowych (KUZ)”szkolenie stacjonarne/on-linepracownicy pdn, dyrektorzy szkół prowadzących kształcenie zawodowe, nauczyciele kształcenia zawodowego, wizytatorzyI-II kwartał 2024 r.
4.Wyzwania edukacji zawodowej w dobie rozwoju nowych technologiikongresodbiorcy statutowi w zakresie realizacji procesu kształcenia zawodowego i ustawicznegozadanie realizowane w roku szkolnym 2023/2024
5.Realizacja podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego w zakresie kształtowania kompetencji personalnych i społecznych w zawodach z branży hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej (HGT)warsztaty on-linedyrektorzy szkół, nauczyciele realizujący kształcenie w zawodach, nauczyciele-konsultanci, doradcy metodyczni, pracownicy pdnzadanie realizowane w roku szkolnym 2023/2024
6.Realizacja podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego w zakresie organizacji pracy małych zespołów w zawodach z branży hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej (HGT)warsztaty on-linedyrektorzy szkół, nauczyciele realizujący kształcenie w zawodach, nauczyciele-konsultanci, doradcy metodyczni, pracownicy pdnzadanie realizowane w roku szkolnym 2023/2024
7.Rola i znaczenie Sektorowych Rad oraz Klastrów w dostosowaniu szkolnictwa branżowego do wymagań rynku pracykonferencjaodbiorcy statutowi w zakresie realizacji procesu kształcenia zawodowego i ustawicznegozadanie realizowane w roku szkolnym 2023/2024
8.Realizacja podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego w zakresie kształtowania kompetencji personalnych i społecznych w zawodach z branży opieki zdrowotnej (MED)warsztaty on-linedyrektorzy szkół, nauczyciele realizujący kształcenie w zawodach, nauczyciele-konsultanci, doradcy metodyczni, pracownicy pdnzadanie realizowane w roku szkolnym 2023/2024
9.Realizacja podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego w zakresie organizacji pracy małych zespołów w zawodach z branży opieki zdrowotnej (MED)warsztaty on-linedyrektorzy szkół, nauczyciele realizujący kształcenie w zawodach, nauczyciele-konsultanci, doradcy metodyczni, pracownicy pdnzadanie realizowane w roku szkolnym 2023/2024
10.Realizacja podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego w zakresie organizacji pracy małych zespołów w zawodach z branży budowlanej (BUD)warsztaty on-linedyrektorzy szkół, nauczyciele realizujący kształcenie w zawodach, nauczyciele-konsultanci, doradcy metodyczni, pracownicy pdnzadanie realizowane w roku szkolnym 2023/2024
11.Realizacja podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego w zakresie organizacji pracy małych zespołów w zawodach z branży hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej (HGT)warsztaty on-linedyrektorzy szkół, nauczyciele realizujący kształcenie w zawodach, nauczyciele-konsultanci, doradcy metodyczni, pracownicy pdnzadanie realizowane w roku szkolnym 2023/2024
12.Realizacja podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego w zakresie kształtowania kompetencji personalnych i społecznych w zawodach z branży budowlanej (BUD)warsztaty on-linedyrektorzy szkół, nauczyciele realizujący kształcenie w zawodach, nauczyciele-konsultanci, doradcy metodyczni, pracownicy pdnzadanie realizowane w roku szkolnym 2023/2024
13.Realizacja podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego w zakresie organizacji pracy małych zespołów w zawodach z branży budowlanej (BUD)warsztaty on-linedyrektorzy szkół, nauczyciele realizujący kształcenie w zawodach, nauczyciele-konsultanci, doradcy metodyczni, pracownicy pdnzadanie realizowane w roku szkolnym 2023/2024

Oferta doskonalenia ORE

Ostatnia aktualizacja: 6 grudnia 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa