Etyka w szkole – refleksje i wyzwania

W dniach 21–22.06.2023 roku Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zorganizował drugą edycję szkolenia z etyki pt. Etyka w szkole – refleksje i wyzwania.

Gości przywitali: z ramienia Ministerstwa Edukacji i Nauki – Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Nauczania i Podręczników Jacek Banaś oraz ze strony Ośrodka Rozwoju Edukacji – Kierownik Wydziału Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich Agnieszka Karczewska-Gzik.

W pierwszym dniu szkolenia wykłady wygłosili: dr hab. Włodzimierz Dłubacz, dr hab. Marek Czachorowski, mgr Arkadiusz Robaczewski, dr Joanna Kiereś-Łach oraz dr Jacek Frydrych. Wykłady dotyczyły ważkiej tematyki edukacji etycznej jako jednego z fundamentów nauczania i wychowania oraz specyfiki tej edukacji w polskiej szkole. Zwieńczeniem wykładów był panel dyskusyjny, w którym uczestniczyli zarówno prelegenci jak i słuchacze szkolenia.

W drugim dniu szkolenia tematem wiodącym była etyka w kontekście problemów współczesności. Rozważań na wspomniany temat podjęli się: dr Mateusz Kiereś oraz dr Paweł Mielcarek.

Po interesującej dyskusji nastąpiło podsumowanie oraz ewaluacja szkolenia.

dr hab. Włodzimierz Dłubacz, Jacek Banaś - Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Nauczania i Podręczników Ministerstwo Edukacji i Nauki, dr Michał Gołębiowski Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie
Agnieszka Karczewska-Gzik - Kierownik Wydziału Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie
dr Joanna Kiereś - Łach

Ostatnia aktualizacja: 27 czerwca 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa