Nowe materiały dydaktyczne na Zintegrowanej Platformie Edukacyjne

Zestawy narzędzi edukacyjnych
fot. fotolia.com
Zestawy narzędzi edukacyjnychfot. fotolia.com

W ramach projektu „Weryfikacja i odbiór zestawów narzędzi edukacyjnych wspierających proces wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w zakresie rozwoju umiejętności uniwersalnych dzieci i uczniów oraz kompetencji kluczowych niezbędnych do poruszania się na rynku pracy” udostępnione zostały na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej 53 zestawy narzędzi edukacyjnych do wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w zakresie rozwoju umiejętności uniwersalnych dzieci i uczniów oraz kompetencji kluczowych.

Zestawy stanowią inspirację dla nauczycieli do projektowania zajęć lub lekcji w sposób wspierający wszechstronny rozwój dzieci i uczniów.

Zestawy narzędzi edukacyjnych

Ostatnia aktualizacja: 10 maja 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa