Konferencja edukacyjna dla nauczycieli – „Witold Pilecki inspiracją do wychowania przyszłych pokoleń Polaków”

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Witold_Pilecki
Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Witold_Pilecki

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz Dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Konferencji edukacyjnej dla nauczycieli Witold Pilecki inspiracją do wychowania przyszłych pokoleń Polaków, zorganizowanej w ramach wydarzeń 75. rocznicy śmierci rtm. Witolda Pileckiego.

Konferencja odbędzie się 24 maja b.r. o godz. 10.00 w siedzibie Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL (Warszawa, ul. Rakowiecka 37). Celem tego wydarzenia jest przybliżenie postaci, jak również etosu i dokonań rtm. Witolda Pileckiego w szerokim aspekcie jego działalności konspiracyjnej. Kolejne wystąpienia ukażą naszego bohatera narodowego również jako wzór wychowawczy dla młodych Polaków.

Organizatorami Konferencji w formie stacjonarnej są Wydział Edukacji Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL oraz Wydział Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Jednocześnie informujemy, że liczba miejsc przeznaczonych dla osób chętnych do wzięcia udziału w Konferencji jest ograniczona. Rekrutacja uczestników odbywa się poprzez rejestrację elektroniczną. Link do formularza zgłoszeniowego poniżej:

Elektroniczny formularz zapisu

Dodatkowo informujemy, że organizator nie zwraca kosztów związanych z dojazdem i powrotem z Konferencji.

W razie pytań lub wyjaśnień prosimy o kontakt:

dr Marcin Karkut – tel. (22) 345 37 56, mail: marcin.karkut@ore.edu.pl

Michał Filus – tel. (22) 345 37 51, mail: michal.filus@ore.edu.pl

Ostatnia aktualizacja: 29 maja 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa