Relacja z konferencji „Maciej Miechowita – odkrywca, lekarz, wychowawca”

21 kwietnia 2023 r. w auli Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyła się konferencja „Maciej Miechowita – odkrywca, lekarz, wychowawca”. Organizatorem szkolenia był Wydział Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich ORE oraz Uniwersytet Jagielloński. Wydarzenie odbyło się pod patronatem honorowym prof. Przemysława Czarnka, Ministra Edukacji i Nauki.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał p. Tomasz Madej, Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji, oraz JM prof. Jacek Popiel, Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego. W części wprowadzającej głos zabrał także prof. Włodzimierz Bernacki, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, oraz p. Sławomir Adamiec, Dyrektor Generalny, który odczytał list Ministra Edukacji i Nauki do uczestników konferencji oraz wręczył medal KEN dr. Monice Bieniec, pracownikowi naukowemu Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W następnej kolejności JM prof. Paweł Skrzydlewski, Rektor Akademii Zamojskiej, wygłosił referat dotyczący postaci Macieja z Miechowa. Zaprezentowany został również film edukacyjny pt. „Maciej Miechowita – odkrywca, lekarz, wychowawca” autorstwa p. Krzysztofa Noworyty.

Istotnym elementem konferencji był panel dyskusyjny o nazwie „Maciej Miechowita wobec wyzwań Polski i Europy czasów Renesansu”, w ramach którego głos zabrał prof. Wojciech Drelicharz (Uniwersytet Jagielloński), prof. Marek A. Janicki (Uniwersytet Warszawski) oraz prof. Krzysztof Pilarczyk (Uniwersytet Warszawski).

W dalszej części konferencji zaprezentowana została gra edukacyjna dotycząca Macieja z Miechowa, której autorem jest p. Łukasz Wrona, oraz przewodnik metodyczny do wspomnianego wyżej filmu. Prezentacji przewodnika dokonała p. Agnieszka Karczewska-Gzik, Kierownik Wydziału Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich ORE, wraz z p. Magdaleną Kryk, nauczycielem historii z Liceum Ogólnokształcącego Strumienie w Józefowie, p. Marcinem Florkiem, Dyrektorem Muzeum Ziemi Miechowskiej oraz p. Łukaszem Wroną.

Dziękujemy za udział w wydarzeniu przedstawicielom Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie z Komandorem Kazimierzem Furtakiem na czele, uczniom Szkoły Podstawowej nr 1 w Miechowie oraz wszystkim uczestnikom.

Tomasz Madej, Dyrektor ORE; prof. Paweł Skrzydlewski, Rektor Akadamii Zamojskiej; prof. Włodzimierz Bernacki, Sekretarz Stanu w MEiN; Sławomir Adamiec, Dyrektor Generalny w MEiN; prof. Jacek Popiel, Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
prof. Paweł Skrzydlewski, prof. Włodzimierz Bernacki, Sławomir Adamiec, prof. Jacek Popiel
Krzysztof Noworyta
prof. Paweł Skrzydlewski, prof. Wojciech Drelicharz, prof. Marek A. Janicki, prof. Krzysztof Pilarczyk
Łukasz Wrona
prof. Włodzimierz Bernacki, Sławomir Adamiec, dr Monika Bieniek, prof. Jacek Popiel
Na pierwszym planie: Dariusz Marczewski, Burmistrz Miechowa
Panel dyskusyjny z udziałem p. Agnieszki Karczewskiej-Gzik, p. Łukasza Wrony, p. Marcina Florka i p. Magdaleny Kryk
Tomasz Madej, Dyrektor ORE
Tomasz Madej, Dyrektor ORE; Sławomir Adamiec, Dyrektor Generalny w MEiN; Tomasz Pitucha, Wicedyrektor ORE
Sławomir Adamiec, Dyrektor Generalny w MEiN

Ostatnia aktualizacja: 28 kwietnia 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa