Relacja z konferencji „Żołnierze Wyklęci. Komplementarność środków nauczania szansą współczesnego nauczyciela historii”

27 lutego 2023 r. Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zorganizował we współpracy z Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL konferencję „Żołnierze Wyklęci. Komplementarność środków nauczania szansą współczesnego nauczyciela historii”

Słowo wstępne wygłosił dr hab. Filip Musiał, Dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL oraz Tomasz Madej, Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji. W imieniu prof. Przemysława Czarnka, Ministra Edukacji i Nauki, głos zabrał Sławomir Adamiec, Dyrektor Generalny w MEiN.

Podczas konferencji prelekcje wygłosili: dr hab. Filip Musiał, dr Piotr Kaliszewski, reprezentujący Uniwersytet Warszawski, Michał Gruszczyński, kierownik Sekcji Obsługi Ekspozycji z Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL, Marek Nadolski z Instytutu Pamięci Narodowej oraz Maria Bogusz, kierownik Sekcji Edukacyjnej z Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL.

Podczas spotkania swoje wiersze dotyczące Żołnierzy Wyklętych zaprezentował Karol Mich, uczeń szóstej klasy Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Sobieszynie.

Dzięki uprzejmości współorganizatora, uczestnicy konferencji mieli możliwość zwiedzenia Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL przy ul. Rakowieckiej 37.

Wydarzenie objął patronatem honorowym prof. Przemysław Czarnek – Minister Edukacji i Nauki.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za obecność i zapraszamy do udziału w kolejnych przedsięwzięciach organizowanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Od lewej stoją: Sławomir Adamiec, Dyrektor Generalny w Ministerstwie Edukacji i Nauki, Tomasz Madej, Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji, Agnieszka Karczewska-Gzik, Kierownik Wydziału Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich ORE
dr hab. Filip Musiał, Dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PR
Tomasz Madej, Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie
Sławomir Adamiec, Dyrektor Generalny w Ministerstwie Edukacji i Nauki
dr Piotr Kaliszewski
Marek Nadolski, Instytut Pamięci Narodowej
Michał Gruszczyński, Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL
Maria Bogusz, Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL
Karol Mich, Autor wierszy o Żołnierzach Wyklętych

Ostatnia aktualizacja: 1 marca 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa