Porozumienie między ORE a Biurem Edukacji Historycznej Muzeum Policji KGP

Dyrektor ORE, Tomasz Madej, oraz ml. insp. Robert Horosz Dyrektor Biura Edukacji Historycznej Muzeum Policji KGP
Dyrektor ORE, Tomasz Madej, oraz ml. insp. Robert Horosz Dyrektor Biura Edukacji Historycznej Muzeum Policji KGP

W środę, 8 marca 2023 zawarto porozumienie o współpracy pomiędzy Ośrodkiem Rozwoju Edukacji a Biurem Edukacji Historycznej Muzeum Policji KGP. Dokument podpisał Dyrektor ORE, Tomasz Madej, oraz mł. insp. Robert Horosz Dyrektor Biura Edukacji Historycznej Muzeum Policji KGP.

Porozumienie obu instytucji zakłada współpracę w zakresie promocji oraz upowszechniania form działalności stron. Ośrodek Rozwoju Edukacji zadeklarował m.in. udostępnianie przestrzeni Centrum Szkoleniowego w Sulejówku w zakresie upowszechniania historii i tradycji policji, a także wiadomości dotyczących bezpieczeństwa i porządku publicznego realizowanych przez KGP. Działania te mają na celu propagowanie postaw prospołecznych i patriotycznych. Pomogą również kształtować pozytywny wizerunek społeczny policji.

Szczegółowy plan działań realizowanych w ramach porozumienia wyłoni się podczas kolejnych spotkań obu stron. Wszystkie informacje na ten temat pojawią się na naszej stronie internetowej.

Dyrektor ORE, Tomasz Madej, oraz ml. insp. Robert Horosz Dyrektor Biura Edukacji Historycznej Muzeum Policji KGP
Dyrektor ORE, Tomasz Madej, oraz ml. insp. Robert Horosz Dyrektor Biura Edukacji Historycznej Muzeum Policji KGP
Dyrektor ORE, Tomasz Madej, oraz ml. insp. Robert Horosz Dyrektor Biura Edukacji Historycznej Muzeum Policji KGP

Ostatnia aktualizacja: 12 marca 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa