Uruchomienie platformy edukacyjnej VET w Ukrainie

Fundacja Solidarności Międzynarodowej (Solidarity Fund) informuje o uruchomieniu na Ukrainie platformy edukacyjnej dla edukacji zawodowej „Profosvita.online„.

Polska jest największym donatorem, jeśli chodzi o przetłumaczone kursy pochodzące z zagranicy. Polskie kursy zostały w pełni zintegrowane (jako moduły) z kursami przygotowanymi przez autorów ukraińskich i w każdym wypadku wskazano źródło pochodzenia – Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE) – oraz zamieszczono logo polskiego Ministerstwa Edukacji Narodowej. Oto przykłady:

Fundacja Solidarności Międzynarodowej przygotowała materiały video (są dostępne w każdym kursie na platformie, w górnym rogu kursu oraz w serwisie youtube), w których źródło pochodzenia kursów jest wyraźnie zaznaczone.

W dniu 23.12.2022 r. odbyła się konferencja online inaugurująca platformę (prowadzona przez ministra edukacji, z udziałem Komisji Europejskiej, ILO itd), podczas której zaprezentowano polski „wsad” do platformy.

Kursy językowe zamieszczane są sukcesywnie i będą dostępne dla uczniów od 1 lutego br.

Dalsza współpraca ORE z Fundacją będzie zapewne się rozwijać ze względu na to, iż polska pomoc dla sektora edukacji zawodowej ma być prawdopodobnie kontynuowana także po zakończeniu obecnego programu EU4Skills w czerwcu br. Partnerzy ukraińscy, jako na obszar priorytetowy, wskazują na reformę systemu kwalifikacji (wraz z dostosowaniem klasyfikacji zawodów do standardów ISCO) oraz na zmianę modelu kształcenia praktycznego (u pracodawców).

Polskie materiały dostępne dla szkół ukraińskich to nie tylko te dostępne na portalu profosvita.online. Na prowadzonym przez Fundację Solidarności Międzynarodowej portalu dotyczącym poradnictwa zawodowego znajduje się także poradnik dla szkół zawodowych (scenariusze lekcji opracowane przez ORE)

Poradnik ten został także wydrukowany i przekazany nauczycielom ze szkół zawodowych Ukrainy.

Ostatnia aktualizacja: 27 stycznia 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa