Konferencja „Zdrowie psychiczne wyzwaniem naszych czasów. Rola SCWEW we wspieraniu dzieci/uczniów z problemami psychicznymi” – zaproszenie do udziału w transmisji online

Źródło: © cienpies_Photogenica-PHX14137414
Źródło: © cienpies_Photogenica-PHX14137414

Zakończył się nabór na konferencję Zdrowie psychiczne wyzwaniem naszych czasów. Rola SCWEW we wspieraniu dzieci/uczniów z problemami psychicznymi”, organizowaną stacjonarnie w ramach projektu pozakonkursowego Opracowanie Modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW), która odbędzie się w dniach 30–31 stycznia 2023 r. W związku z dużym zainteresowaniem środowiska edukacyjnego, zapraszamy do udziału w konferencji w formule online. Transmisja będzie obejmowała wyłącznie część plenarną.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych, kuratoriów oświaty, jednostek samorządu terytorialnego, przedszkoli i szkół oraz placówek systemu oświaty i instytucji działających na rzecz edukacji włączającej.

Elektroniczny formularz rejestracji

Ostatnia aktualizacja: 26 stycznia 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa