Otwarty konkurs grantowy – zaproszenie na spotkanie informacyjno-konsultacyjne

Zapraszamy placówki zainteresowane otrzymaniem dofinansowania w otwartym konkursie grantowym na spotkanie informacyjno-konsultacyjne, które odbędzie się 20 grudnia 2022 r. o godz. 10:00.

Elektroniczny formularz rejestracji

Link do spotkania zostanie przesłany w przeddzień wydarzenia na wskazany przy zapisie adres mailowy.

Przypominamy najistotniejsze informacje o otwartym konkursie grantowym:

  • do udziału w konkursie mogą ponownie aplikować organy prowadzące publiczne jak i niepubliczne placówki doskonalenia nauczycieli (PDN) i biblioteki pedagogiczne (BP), które brały już udział w konkursie;
  • umożliwienie złożenia wniosku o grant niepublicznym placówkom doskonalenia nauczycieli, których kadra zatrudniona jest na podstawie innych umów, niż umowa o pracę;
  • nastąpiło zwiększenie kwoty dofinansowania: 196 000 PLN na 1 grant oraz maksymalnie 19 900 PLN na zakup sprzętu na 1 grant;
  • o granty będą mogły ubiegać się zarówno organy prowadzące publiczne jak i niepubliczne placówki doskonalenia nauczycieli (PDN) i biblioteki pedagogiczne (BP);
  • realizacja przedsięwzięć grantowych będzie możliwa maksymalnie do 30 czerwca 2023 r.

Szczegółowe informacje, regulamin konkursu i procedury niezbędne do złożenia wniosku grantowego dostępne są na stronie projektu, w zakładce dokumentacja.

Otwarty Konkurs Grantowy prowadzony jest przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach projektu grantowego „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Informatycznym Centrum Edukacji i Nauki.

Ostatnia aktualizacja: 13 grudnia 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa