I Kongres Kształcenia Dualnego

Uczestnicy I Kongresu Kształcenia Dualnego, m.in. Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji - Tomasz Madej
Uczestnicy I Kongresu Kształcenia Dualnego, m.in. Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji - Tomasz Madej

Dialog i współdziałanie na rzecz rozwoju kształcenia dualnego w Polsce

W dniu 8 grudnia 2022 roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbył się I Kongres Kształcenia Dualnego. To pierwsza ogólnopolska konferencja tematyczna, której celem była debata przedstawicieli instytucji odpowiedzialnych za kształtowanie warunków dla kształcenia dualnego, prowadzonego przemiennie w szkole oraz miejscu pracy.

Celem kongresu było podjęcie debaty na temat roli kształcenia w miejscu pracy w systemie edukacji. Dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy wymaga zaangażowania zarówno przedstawicieli władz centralnych, jak też samorządu terytorialnego i gospodarczego. Wobec narastających problemów z brakiem kadr w gospodarce, Kongres wychodził na przeciw oczekiwaniom opinii publicznej dotyczącym rozwoju kształcenia zawodowego w Polsce.

Tomasz Madej – p.o. Dyrektor ORE zabrał głos w panelu dotyczącym roli Ośrodka Rozwoju Edukacji w kształtowaniu i promocji kształcenia dualnego w Polsce.

Uczestnicy I Kongresu Kształcenia Dualnego, m.in. Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji - Tomasz Madej
Uczestnicy I Kongresu Kształcenia Dualnego
Uczestnicy I Kongresu Kształcenia Dualnego
Uczestnicy I Kongresu Kształcenia Dualnego, m.in. Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji - Tomasz Madej
Uczestnicy I Kongresu Kształcenia Dualnego m.in. Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji - Tomasz Madej

Ostatnia aktualizacja: 17 grudnia 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa