Seminarium metodyczne – Język łaciński

Ośrodek Rozwoju Edukacji na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki organizuje w dniach 2-3 grudnia 2022 r. w Centrum Szkoleniowym w Sulejówku Seminarium dla nauczycieli i doradców metodycznych pt. Praca z uczniem zdolnym w związku  z projektowanymi zmianami w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie języka łacińskiego.

Uczestników seminarium typują terenowe koła Polskiego Towarzystwa Filologicznego.

Załączniki:

Ostatnia aktualizacja: 29 listopada 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa