Seminarium dla nauczycieli i doradców metodycznych pt. Kanon Autorów i jego potencjały edukacyjne

Ośrodek Rozwoju Edukacji na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki organizuje w dniach 14-15 grudnia 2022 r. w Centrum Szkoleniowym w Sulejówku Seminarium dla nauczycieli i doradców metodycznych pt. Kanon Autorów i jego potencjały edukacyjne.

Seminarium wpisuje się w jeden z aktualnych priorytetów polityki oświatowej państwa, w którym powiedziano o „szerszym udostępnieniu kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięganiu do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy”. W trakcie seminarium przedstawione zostaną propozycje wprowadzenia do dydaktyki języka polskiego treści z wydanego przez ORE Breviarium Kanonu Kultury. Zajęcia seminaryjne obejmą ćwiczenie z tekstami literackimi w aspekcie klasycznej poetyki i retoryki, a także analizę dotyczącą wychowawczych treści w kanonie autorów europejskich.

Elektroniczny formularz zapisu

Załączniki:

Ostatnia aktualizacja: 22 listopada 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa