Konferencja „Rodzina w centrum pracy wychowawczej szkoły”

Źródło: photogenica.pl
Źródło: photogenica.pl

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie wraz z Wydziałem Wychowania i Profilaktyki oraz Zespół ds. realizacji programu Za życiem, zapraszają na konferencję Rodzina w centrum pracy wychowawczej szkoły. Wdrażanie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, zadanie 5.5 Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo – działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych.

Konferencja dotyczy aktualnej kondycji młodzieży w kontekście projektowania działań profilaktyczno-wychowawczych, w szczególności kształtowania u młodzieży postawy odpowiedzialnego macierzyństwa i ojcostwa.

Konferencja skierowana jest do przedstawicieli kuratoriów, doradców metodycznych i  konsultantów z placówek doskonalenia nauczycieli, nauczycieli, specjalistów szkolnych (pedagodzy, psychologowie, itd.), przedstawicieli Rad Rodziców oraz pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Konferencja została objęta Honorowym Patronatem Ministra Edukacji i Nauki.

Elektroniczny formularz rejestracji.

Konferencja odbędzie się 30 listopada 2022 (środa) w Warszawie, w Hotelu Holiday Park, przy ul. Heroldów 1b.

Załączniki:

Dojazd do hotelu z Dworca Centralnego – metrem do stacji końcowej Młociny, a następnie z  przystanku Metro Młociny 03 autobusami numer: 114, 150 lub 750 do przystanku Muzealna, od którego hotel jest położony w odległości 400 metrów.

Ostatnia aktualizacja: 24 listopada 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa