Seminarium „Wolontariat – szkoła aktywności społecznej i obywatelskiej”

od lewej: Dariusz Pietrowski – kierownik Biura Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018─2030 ─ Korpus Solidarności, Bogusława Wiśniewska ─ opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu z Zespołu Szkół nr 1 im. Stefana Roweckiego „Grota” w Zambrowie, Damian Zagadło ─ opiekun Szkolnego Wolontariatu w Katolickiej Szkole Podstawowej w Kielcach, Trener Korpusu Solidarności z woj. świętokrzyskiego, dr Katarzyna Braun – adiunkt, Katedra Historii Wychowania, Opieki i Pedagogiki Społecznej Instytut Pedagogiki Wydział Nauk Społecznych Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II, Katarzyna Tadeusiak-Jeznach, główny specjalista ds. programów edukacyjnych z Biura Programu Korpus Solidarności
od lewej: Dariusz Pietrowski – kierownik Biura Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018─2030 ─ Korpus Solidarności, Bogusława Wiśniewska ─ opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu z Zespołu Szkół nr 1 im. Stefana Roweckiego „Grota” w Zambrowie, Damian Zagadło ─ opiekun Szkolnego Wolontariatu w Katolickiej Szkole Podstawowej w Kielcach, Trener Korpusu Solidarności z woj. świętokrzyskiego, dr Katarzyna Braun – adiunkt, Katedra Historii Wychowania, Opieki i Pedagogiki Społecznej Instytut Pedagogiki Wydział Nauk Społecznych Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II, Katarzyna Tadeusiak-Jeznach, główny specjalista ds. programów edukacyjnych z Biura Programu Korpus Solidarności

Wolontariat uczniowski, jego dobre praktyki oraz pobudzanie młodzieży do działania w życiu społecznym to główne tematy Seminarium, które odbyło się w dniach 29 września 1 października 2022 roku w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku. Organizatorami wydarzenia byli: Ośrodek Rozwoju Edukacji i Narodowy Instytut Wolności.

Dwudniowe Seminarium „Wolontariat – szkoła aktywności społecznej i obywatelskiej” odbyło się w Centrum Szkoleniowym w Sulejówku. Uczestników wydarzenia, wśród których byli m.in. nauczyciele, przedstawiciele organizacji wolontariackich, pracownicy naukowi, powitali: Dyrektor Departamentu Kształcenia Ogólnego i Podstaw Programowych Ministerstwa Edukacji i Nauki dr Artur Górecki oraz Dyrektor NIW – CRSO Wojciech Kaczmarczyk.

–  Wolontariat to nie tylko piękna idea gdzieś tam zawieszona w chmurach, ale bardzo konkretna realizacja dobra – konkretnego dobra. Chyba tylko wtedy on ma sens, jeżeli jest odpowiedzią na rzeczywiste potrzeby i próbą zaradzenia tymże potrzebom, nie wynika z jakichś uwarunkowań ideologicznych, gry interesów takiej czy innej grupy – powiedział Dyrektor Departamentu Kształcenia Ogólnego i Podstaw Programowych Ministerstwa Edukacji i Nauki dr Artur Górecki.

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności podkreślił ważną rolę szkół i nauczycieli w uczeniu dzieci i młodzieży dobrego wolontariatu. – Państwo pracując w różnych obszarach wolontariatu szkolnego macie absolutnie kluczowe zadanie przygotować młodych ludzi także do tego, żeby byli wolontariuszami i uwaga – na wolontariat trzeba patrzeć nie tylko z tej perspektywy, że ja coś zrobię dobrego, zrobię coś z pobudek swojego serca, żeby sobie coś wpisać do CV(…) wolontariat to jest cały szereg dobrze rozpoznanych umiejętności, których po prostu trzeba się nauczyć – podkreślał Wojciech Kaczmarczyk. – Państwa rolą, jako nauczycieli, jako metodyków jest po pierwsze nauczyć młodych ludzi, jak być dobrym wolontariuszem, wykorzystać ten czas w szkole po to, żeby dać tę bazę umiejętności wolontariackich – poprzez ćwiczenia, projekty, angażowanie w rozmaite przedsięwzięcia wolontariackie, ale też po to, żeby ich zetknąć z takimi organizacjami pozarządowymi, które są profesjonalne, jeśli chodzi o wolontariat, które mają świetne zasoby, bagaż doświadczeń wolontariackich, po to żeby młody człowiek się tym bakcylem zaraził – dodał Dyrektor NIW.

Ważnym punktem rozpoczynającego się Seminarium było wręczenie certyfikatów „Miejsce przyjazne wolontariuszom”. To specjalne wyróżnienie dla szkół przyznawane w ramach Korpusu Solidarności – Rządowego Programu Wsparcia i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018−2030 Korpusu Solidarności. Certyfikaty trafiły do czterech placówek. Wśród nich są: Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Elblągu, Zespół Szkół Agrotechnicznych im. Władysława Reymonta w Słupsku – Klub Wolontariusza „PANDA” ze Słupska, Zespół Szkół Zawodowych nr 4 im. Bronisława Koraszewskiego w Opolu, Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach.

Część panelową Seminarium rozpoczęła dyskusja na temat wolontariatu uczniowskiego i tego, jak wygląda w teorii i praktyce.

W dalszej części programu spotkania w Sulejówku znalazł się m.in. wykład dr Michała Rulskiego, Zastępcy Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności, który mówił o Korpusie Solidarności i propozycjach programu wsparcia nauczycieli, dyrektorów i opiekunów szkolnych kół wolontariatu. Pierwszy dzień Seminarium zakończy panel zatytułowany „Aby chciało się chcieć, czyli dobre praktyki szkolnego wolontariatu”. Opiekunowie szkolnych kół wolontariatu zaprezentują swoje działania.

Kolejny dzień Seminarium „Wolontariat – szkoła aktywności społecznej i obywatelskiej” obfitował w  wykłady i panele dyskusyjne dotyczące społeczeństwa obywatelskiego, edukacji przez służbę, projektów motywujących młodzież do działania. Na szczególna uwagę zasługuje wykład dr Anny Badory z Katedry Dydaktyki, Edukacji Szkolnej i Pedeutologii, Instytutu Pedagogiki, Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wykład dotyczył „Service learning praktyczne rozwiązania w edukacji przez służbę”. Teorię społeczeństwa obywatelskiego zaprezentował prof. Wojciech Misztal kierownik Zakładu Socjologii Zmian Społecznych, Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, Uniwersytetu Warszawskiego. O wolontariacie międzypokoleniowym opowiedziała Ilona Gosiewska- Prezes Stowarzyszenia Odra- Niemen. Praktyczny wymiar omawianej problematyki dotyczył uczenia włączania młodzieży w działanie na przykładzie projektów uczestnictwa młodzieży oraz projektów solidarności Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności  omówioną przez Agnieszkę Cieślak z Zespołu Erasmus+ Młodzież i Discover EU w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Drugi dzień seminarium zakończył Panel dyskusyjny „Jak zachęcić młodzież do udziału w życiu społecznym?” Moderatorem panelu był Jakub Radzewicz trener i ekspert w obszarze edukacji obywatelskiej i polityki na rzecz młodzieży. Panelistami byli: Ilona Gosiewska prezes Stowarzyszenia Odra–Niemen, Damian Fiet Stowarzyszenie Młody Dolny Śląsk, Mateusz Jeżowski koordynator zespołu analityczno-badawczego, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji oraz dr Piotr Gawryszczak Lubelski Wojewódzki Komendant OHP. Seminarium pokazało ogromną potrzebę integracji środowiska wolontariackiego.

dr Michał Rulski –dyrektor NIW-CRSO
od lewej: Dariusz Pietrowski – kierownik Biura Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018─2030 ─ Korpus Solidarności, Bogusława Wiśniewska ─ opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu z Zespołu Szkół nr 1 im. Stefana Roweckiego „Grota” w Zambrowie, Damian Zagadło ─ opiekun Szkolnego Wolontariatu w Katolickiej Szkole Podstawowej w Kielcach, Trener Korpusu Solidarności z woj. świętokrzyskiego, dr Katarzyna Braun – adiunkt, Katedra Historii Wychowania, Opieki i Pedagogiki Społecznej Instytut Pedagogiki Wydział Nauk Społecznych Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II, Katarzyna Tadeusiak-Jeznach, główny specjalista ds. programów edukacyjnych z Biura Programu Korpus Solidarności
Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności ─ Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego: Wojciech Kaczmarczyk
Dariusz Pietrowski – kierownik Biura Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018─2030 ─ Korpus Solidarności, Dyrektor Departamentu Kształcenia Ogólnego i Podstaw Programowych: dr Artur Górecki

Ostatnia aktualizacja: 5 października 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa