Porozumienie o współpracy ORE z Centrum Myśli Jana Pawła II

od lewej: Michał Senk − Dyrektor Centrum Myśli JP2, Tomasz Madej − Dyrektor ORE
od lewej: Michał Senk − Dyrektor Centrum Myśli JP2, Tomasz Madej − Dyrektor ORE

Tomasz Madej – dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz Tomasz Pitucha – wicedyrektor ORE podpisali dziś porozumienie o współpracy z Michałem Senkiem – Dyrektorem Centrum Myśli Jana Pawła II.

Podczas spotkania w siedzibie Ośrodka Rozwoju Edukacji, Tomasz Madej – Dyrektor ORE podziękował przedstawicielom Centrum Myśli Jana Pawła II za nawiązanie formalnej współpracy. Centrum Myśli Jana Pawła II i nauka św. Jana Pawła II wychowuje młodzież, dostarcza refleksji, których współczesny świat bardzo potrzebuje. Bardzo się cieszę, że dziś możemy sformalizować nasze wspólne działania – powiedział dyrektor.

Mam nadzieję, że współpraca Ośrodka Rozwoju Edukacji z Centrum Myśli Jana Pawła II umożliwi dostęp do nauczania Jana Pawła II szerokiemu gronu odbiorców – podkreślił Tomasz Pitucha, wicedyrektor ORE.

Chciałbym wyrazić swoją wdzięczność i satysfakcję z faktu, że nasze kompetencje mogą się dziś spotkać – powiedział Michał Senk – Dyrektor Centrum Myśli Jana Pawła II.

W ramach porozumienia materiały edukacyjne o św. Janie Pawle II udostępniane będą nauczycielom za pomocą kanałów informacyjnych ORE. Ośrodek Rozwoju Edukacji będzie także wspierać Centrum swoimi kompetencjami edukacyjnymi.

od lewej: Michał Senk - Dyrektor Centrum Myśli JP2, Tomasz Madej - Dyrektor ORE
od lewej: Natalia Markiewicz (ORE), Piotr Strasz − Kierownik Działu Zasobów Cyfrowych Centrum Myśli JP2, Michał Senk − Dyrektor Centrum Myśli JP2, Tomasz Madej − Dyrektor ORE, Tomasz Pitucha − Wicedyrektor ORE, dr Monika Brenner-Zawierucha (ORE)

Ostatnia aktualizacja: 5 lipca 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa