Podpisano porozumienie między ORE a IDMN

W czwartek, 21 lipca br. podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Ośrodkiem Rozwoju Edukacji a Instytutem Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego. Dokument podpisał dyrektor ORE – Tomasz Madej, oraz dyrektor IDMN – prof. Jan Żaryn. Porozumienie jest efektem trwającej już od dłuższego czasu współpracy między obiema instytucjami, której owocem była organizacja szkolenia poświęconego Żołnierzom Wyklętym w marcu br., oraz wojnie polsko-bolszewickiej, które odbędzie się w przyszłym miesiącu.

Porozumienie obu instytucji zakłada przede wszystkim wzajemne wsparcie merytoryczne oraz organizacyjne w zakresie wydarzeń i szkoleń skierowanych do nauczycieli. Będą to spotkania dedykowane nauczycielom i katechetom, które poświęcone zostaną upowszechnianiu wiedzy o dziejach ruchu narodowego i katolicyzmu społecznego w Polsce.

W ramach współpracy zarówno ORE, jak i IDMN, wspierać się będą również poprzez wzajemną pomoc w promocji organizowanych przez siebie wydarzeń z zakresu najnowszej historii Polski, a także poprzez wspólne przygotowywanie materiałów edukacyjnych dla nauczycieli, które dotyczyć będą objętej porozumieniem tematyki.

Na pierwsze efekty zawartego porozumienia nie będzie trzeba długo czekać. Wraz z nowym rokiem szkolnym ORE i IDMN rozpoczną cykle szkoleń dedykowanych nauczycielom historii, muzyki i katechetom. Wszystkie informacje na ten temat, wraz z harmonogramem zapisów, pojawią się na naszej stronie do połowy sierpnia.

Ostatnia aktualizacja: 22 lipca 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa