II Ogólnopolskie Forum Doskonalenia Kadr Oświaty. Edukacja wobec wyzwań przyszłości

31 maja br. dyrektor ORE Tomasz Madej był gościem II Ogólnopolskiego Forum Doskonalenia Kadr Oświaty, które odbywało się Rzeszowie pod hasłem „Edukacja wobec wyzwań przyszłości”. Wydarzenie objęli patronatem honorowym Prezes Rady Ministrów, Minister Edukacji i Nauki oraz Minister Rodziny i Polityki Społecznej.

II Ogólnopolskie Forum Doskonalenia Kadr Oświaty to propozycja dla dyrektorów oraz nauczycieli, którzy budują dobrą szkołę i szukają drogowskazów na drodze zmian. Celem przedsięwzięcia jest aktualizacja wiedzy w zakresie kierunków doskonalenia kadr oświaty istotnych w kontekście wyzwań przyszłości, jak również stworzenie forum dyskusji i wymiany doświadczeń o formach i metodach uczenia się nauczycieli, adekwatnych do ich potrzeb oraz potrzeb uczniów.

Konferencja rozpoczęła się od modułu dla ucznia „Zostań w Ojczyźnie. Bądź nowoczesnym przedsiębiorcą”. Następnie miały miejsce prelekcje „Mózgi, sztuczna inteligencja i edukacja” (prof. dr hab. Wodzisław Duch, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), „Projektowanie edukacji wobec wyzwań sztucznej inteligencji” (prof. dr hab. Jan Fazlagić, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) oraz „Edukacja klasyczna w XXI wieku” (dr Krzysztof Budzyń, PCEN Rzeszów). Całość zakończył panel dyskusyjny zatytułowany „Czy szkoła ma przyszłość?”.

W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele kadry kierowniczej oświaty, nauczyciele przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, pracownicy kuratoriów oświaty oraz jednostek samorządów terytorialnych, kadry placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz pedagogicznych bibliotek wojewódzkich.

Forum w Rzeszowie było podsumowaniem szerszego cyklu wydarzeń, które trwały od 17 do 31 maja w czterech partnerskich województwach − świętokrzyskim, podkarpackim, małopolskim i lubelskim. Wydarzenia zostały zorganizowane przez Konsorcjum Wojewódzkich Placówek Doskonalenia Nauczycieli: Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Materiały wideo z konferencji podsumowującej:

Premier RP Mateusz Morawiecki do uczestników II Forum Doskonalenia: https://youtu.be/lrwB8qZfb-Q

Piotr Mazurek
 – Sekretarz Stanu w KPRM i Pełnomocnik Rządu ds. polityki młodzieżowej do uczestników II Forum Doskonalenia: https://youtu.be/gzmkZnANII4

Wykład prof. dr. hab. Włodzisława Ducha
− Mózgi, sztuczna inteligencja i edukacja:
https://youtu.be/1wp2CAe1e0Y

Ostatnia aktualizacja: 2 czerwca 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa