Zróżnicowane potrzeby edukacyjne uczniów z Ukrainy. Jak na nie odpowiadać?

Ośrodek Rozwoju Edukacji, odnosząc się z troską do szczególnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów cudzoziemskich, doświadczonych traumatycznie w następstwie konfliktu zbrojnego w Ukrainie, proponuje publikację ukazującą kontekst zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów migrujących z Ukrainy w korelacji z działaniami z zakresu wdrażania edukacji włączającej  do polskiego systemu oświaty.

Oprócz zmian w przepisach oświatowych, dotyczących włączania do edukacji ucznia cudzoziemskiego/migracyjnego/uchodźczego, opracowanie zawiera kompleksowe ujęcie oferty szkoleniowej Ośrodka Rozwoju Edukacji w tym obszarze, poszerzającej wiedzę kadry oświatowej szkół i placówek i zawierającej wiele wskazówek wspierających ucznia metodycznie i psychologicznie.

Publikacja zawiera rekomendacje Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz odniesienia do źródeł edukacyjnych znajdujących się na stronie ORE, dotyczących pracy z uczniem cudzoziemskim oraz organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wdrażania edukacji włączającej w polskim systemie oświaty.

Opracowanie wskazuje także konkretne działania wychowawczo-edukacyjne i rewalidacyjno-specjalistyczne, zawierające podpowiedzi dla nauczycieli, dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek.

W ich obrębie ważny wydaje się aspekt badania przez dyrektorów placówek oświatowych zasobów kompetencyjnych szkół w obszarze pomocy psychologiczno-pedagogicznej, stanu edukacji włączającej (kwestionariusze do badania) oraz w zakresie uważności i dbałości o bezpieczeństwo i higienę pracy nauczycieli w związku z migracją z Ukrainy i często ogromną zmianą liczebną uczniów w polskich szkołach. Polecane wskazania dotyczą również troski o dobrostan psychiczny uczniów przybyłych z Ukrainy oraz tworzenia dla nich jak najlepszych warunków do nauki, a przede wszystkim do ich optymalnego i wszechstronnego rozwoju.

Publikacja przeznaczona jest dla nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych, rodziców oraz wszystkich osób zainteresowanych wdrażaniem edukacji włączającej.

Ostatnia aktualizacja: 31 maja 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa