Matura 2022. Minister Edukacji i Nauki życzy „sukcesów, które będą nagrodą za wytrwałość i ciężką pracę”

© katmoy / Photogenica
© katmoy / Photogenica

– Życzę Wam wielu sukcesów, które będą nagrodą za wytrwałość i ciężką pracę. Polska czeka na Wasze talenty, wiedzę i kreatywność – to przesłanie ministra Przemysława Czarnka do wszystkich uczniów, którzy rozpoczynają dziś zmagania z egzaminem maturalnym. Szef MEiN zachęcił maturzystów, aby jak najlepiej wykorzystali swoje talenty i kompetencje do realizacji planów i zamierzeń.

Tegoroczna matura rozpoczęła się 4 maja o godz. 9.00 egzaminem z języka polskiego na poziomie podstawowym. Przystąpili do niego absolwenci liceów i techników z całego kraju. Egzamin napisze blisko 290 tys. tegorocznych absolwentów i 105 tys. osób, które chcą zdać maturę lub poprawić wyniki z ubiegłych lat. Do matury podejdzie też 41 uchodźców z Ukrainy.

W 2022 r. zadania w arkuszach egzaminacyjnych będą sprawdzały poziom opanowania przez absolwentów wiadomości oraz umiejętności określonych w wymaganiach egzaminacyjnych. Zostały one określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Maturzyści muszą obowiązkowo napisać egzamin z trzech przedmiotów – z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Każdy egzamin na poziomie podstawowym. Muszą też wybrać jeden przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym. Ze względu na pandemię koronawirusa i wielomiesięczne zdalne nauczanie w poprzednich latach, w tym roku nie będzie egzaminów ustnych.

Matury potrwają do 20 maja, a terminy dodatkowe, dla osób, które z ważnych powodów nie mogły przystąpić do egzaminów w maju, będą od 1 do 15 czerwca. Wyniki matur abiturienci poznają 5 lipca. Tego samego dnia otrzymają też świadectwa maturalne.

Ostatnia aktualizacja: 4 maja 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa