Materiały wspierające integrację uchodźców z Ukrainy

Europejskie Centrum Języków Nowożytnych (ECML) uruchomiło stronę internetową zawierającą przydatne wskazówki i zasoby dla wszystkich tych, którzy wspierają integrację uchodźców z Ukrainy, zarówno w systemie szkolnym, jak i w miejscu pracy. Strona zawiera starannie dobrane, gotowe do użycia zasoby ECML dla nauczycieli wszystkich przedmiotów. Uzupełniają je zasoby i wytyczne opracowane w ramach projektu LIAM Rady Europy, a także wytyczne opracowane przez Komisję Europejską. Zachęcamy do korzystania i rozpowszechniania materiałów (obecnie dostępnych w języku angielskim).

Strona ta jest aktualizowana na bieżąco, zapraszamy do korzystania i rozpowszechniania jej zasobów: https://www.ecml.at/ukraine

Ostatnia aktualizacja: 21 kwietnia 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa