Konkurs grantowy dla organów prowadzących poradnie psychologiczno-pedagogiczne – trwa nabór wniosków

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie ogłosił nabór wniosków grantowych, w ramach realizacji projektu pozakonkursowego „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego”.

Do udziału w konkursie zapraszamy organy prowadzące publiczne i niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

Uprzejmie informujemy, że w I rundzie nie został złożony żaden wniosek o przyznanie grantu.

Przeprowadzenie naboru w drugiej rundzie rozpocznie się 20 maja 2022 r. i potrwa do 2 czerwca 2022 r.

Wnioski aplikacyjne należy składać poprzez formularz aplikacyjny dostępny przez generator wniosków Witkac.pl.

Przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z dokumentacją konkursową, załącznikami oraz instrukcją wypełnienia formularza aplikacyjnego. Dokumentacja konkursowa dostępna jest w zakładce Dokumentacja.

Pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres: konkursppp@ore.edu.pl

Zapraszamy do aplikowania.

Ostatnia aktualizacja: 9 maja 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa